Hur kan jag anpassa mitt CV?

  • Våra CV-mallar är designade för att anpassas efter ditt innehåll. Nedan följer några olika sätt som du kan anpassa ditt CV på. 
  • Anpassa layouten

Du kan anpassa ditt CV:s layout på flera sätt, bland annat genom att:
1. Ändra designtemat / färgen - När du har skapat ditt CV kan du ändra designen eller mallen på nolltid. Gå först till CV:t som du vill ändra på och klicka för att redigera CV:t. När du har redigerat CV:t kan du klicka på “Förhandsvisning” på höger sida. Högst upp kommer du att se en rullgardinsmeny där du kan välja mellan olika CV-mallar och olika accentfärger. Se skärmdumpen nedan.

Om du befinner dig på generatorsidan, kan du även ändra mallen genom att klicka på rullgardinsmenyn “Mall” i “Gör klart”-sektionen. Se skärmdumpen nedan.

2. Lägg till / ta bort bild -  Vissa mallar är utformade för att inkludera en bild. För att lägga till en bild i ditt CV: Gå till “Gör klart”-sektionen och klicka på “Ladda upp bild” för att ladda upp din bild.
3. Byt plats på sektionerna - Du kan flytta alla dina uppgifter uppåt eller nedåt med hjälp av uppåt- och nedåtknapparna som finns i raden med din information. Dessa knappar finns tillgängliga vid alla block som innehåller underuppgifter.

4. Kolumnväxel - Om du vill ändra kolumnerna i ditt CV, kan du göra det med hjälp av kolumnväxelknappen som du hittar nära kategoriblocken (https://prnt.sc/rn36jl). Du kan ändra kategoriernas position uppifrån och ner och även byta rutor från vänster till höger eller vice versa i enlighet med dina önskemål.

5. Byt typsnitt - När du når det sista steget kan du ändra typsnittet på titeln och på brödtexten. 
   Typsnitt på titeln: Typsnittet på titeln kommer att ändra ditt för- och efternamn, din jobbtitel och blockrubrikerna (sektionsrubrikerna).
   Typsnitt på brödtexten: Typsnittet på brödtexten kommer att ändra resterande innehåll i ditt CV.

6. Typsnittsstorlek - Du kan öka typsnittsstorleken i upp till sex nivåer. Typsnittsstorleken kommer endast att förstora storleken på texten som du har angivit i redigeraren, det vill säga i sektionsbeskrivningarna. Storleken på typsnittet i sektionernas titlar kommer inte att förstoras. (OBS: En ökning av typsnittsstorleken kommer inte att påverka texten i sektionen med kontaktuppgifter)

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.