Kan jag ladda ner mitt CV i Word-format?

När ditt CV är klart finns det ett flertal alternativ som du kan använda för att exportera CV:t eller dina personliga brev för att börja söka jobb. Du kan ladda ner en PDF- eller en DOCX-fil (beta-versionen) av ditt CV, antingen direkt från din instrumentbräda eller från CV-redigeraren. Utöver “Ladda ner PDF”-knappen, kan du klicka på rullgardinsmenyn “Mer” och ladda ner det som en DOCX-fil. Se skärmdumparna nedan. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.