Hur ändrar jag min CV-mall eller design?

När du har skapat ditt CV kan du ändra designen eller mallen på nolltid. Gå först till CV:t som du vill ändra och klicka för att redigera CV:t. När du har redigerat CV:t kan du klicka på “Förhandsvisning” på höger sida. Högst upp kommer du att se en rullgardinsmeny där du kan välja mellan olika CV-mallar och även välja mellan olika accentfärger. Se skärmdumpen nedan.

Om du är på generatorsidan, kan du även ändra mallen genom att klicka på rullgardinsmenyn med titeln “Mall” i “Gör klart”-sektionen. Se skärmdumpen nedan.

Om du är ute efter att anpassa ditt CV på flera sätt kan du alltid:

  • Välja en annan mall
  • Ändra färgtemat 
  • Aktivera eller avaktivera din bild
  • Ändra språket
  • Ändra typsnitt och typsnittsstorlek
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.