Hur fungerar återbetalningspolicyn

Vänligen observera att återbetalningspolicyn endast fungerar när du har gjort ett köp inom ramen för 14-dagarspolicyn (månadsplanen) respektive 30-dagarspolicyn (årsplanen). Vi önskar hjälpa kunder med situationer som att ett köp har gjorts av misstag, eller att våra tjänster inte kan användas på grund av tekniska problem på kundens sida. För mer information om vår återbetalnings- och presumerationsavslutningspolicy, hänvisar vi till http://skriva-cv.com/builder/refund-cancellation-policy.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.