Hur ändrar jag typsnittet i mitt CV?

När du skapar ett CV kommer du att börja med standardtypsnitten, som har valts ut  av våra designers för varje specifik mall. Du kan nu ändra typsnitten i ditt CV efter dina önskemål. Vi har lagt till 25 olika premium-typsnitt till vår tjänst som kan göra ditt CV mer anpassningsbart. Se skärmdumpen för referens. Dessa ändringar kommer att reflekteras i din PDF-fil när du exporterar, men inte i Docx-filen då Word inte är lika flexibel som PDF. 

Så här fungerar båda rullgardinsmenyerna:
   1. Typsnitt på titeln: Typsnittet på titeln kommer att ändra ditt för- och efternamn, din jobbtitel och blockrubrikerna (sektionsrubrikerna).
   2. Typsnitt på brödtexten: Typsnittet på brödtexten kommer att ändra typsnittet på resterande innehåll i ditt CV.

(OBS: Endast i mallen “Rotterdam” kommer jobbtiteln att ändras när du ändrar ditt typsnitt i rullgardinsmenyn “Typsnitt på brödtexten”. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.