Hur ändrar jag kolumnerna i sektionsblocken?

  • Om du vill ändra kolumnerna i ditt CV, kan du ändra dem med kolumnbytarknappen som du hittar nära kategoriblocken. Du kan ändra både blockens vertikala och horisontella positionering efter dina önskemål. 
  • Du kan även ändra kolumnerna genom att helt enkelt dra och släppa blocken på generatorsidan av ditt CV.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.